Christinas’ house for rent

Christinas’ house for rent

(English below)
(bản quyền hình ảnh thuộc chủ đầu tư)
 
Hạng mục công việc thực hiện: tư vấn thiết kế, giám sát & thi công cải tạo nội thất, cảnh quan cho Christina’s Shrimp house.
 
Địa điểm: làng rau Trà Quế.
 
Diện tích: 160 m2 sàn xây dựng.
 
Vốn đầu tư: 190.000.000 vnd
 
Thời gian thực hiện: 1 tháng; hoàn thành 7/2018.

Scope of work: interior design & construction.

Architect: The-Nest-Team

Location: Located in Tra Que ecological village, Hoian city.

Area: 160 concrete floor square meter

Budget: 190.000.000 vnd

Time table: 1 months of design and doing construction.

Status: completed by July 2018

Photo: from client’s website

Visit Website

SKILLS

Photoshop
Sketch-up
Acad

SERVICES

interior design & construction

CLIENTS

https://www.christinas.vn/

Comments are closed.