Hoi Quan Villa 16 rooms

Hoi Quan Villa 16 rooms

(English below)
(bản quyền hình ảnh thuộc The-Nest-Studio & chủ đầu tư)
Hạng mục công việc thực hiện: tư vấn thiết kế, xin phép xây dựng & giám sát tác giả cho Villa Hội Quán.
 
Địa điểm: đường Huỳnh Thúc Kháng, p. Tân An, tp Hội An.
 
Diện tích: 346 m2 đất, 865m2 sàn xây dựng.
 
Vốn đầu tư: N/A.
 
Thời gian thực hiện: 6 tháng hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật thi công & xin phép xây dựng.
 
Tình trạng: hoàn thành tháng 4/2018.

(Images copyright by client & The-Nest-Studio)

Scope of work: architectural design & building license.

Architect: The-Nest-Team

Location: Located in Tan An ward, Hoian city.

Area: 346 m2 land-site, total 865m2 concrete floor

Budget: N/A

Time table: 6 months of architectural design and getting building license.

Status: complete on April 2018.

Visit Website

SKILLS

Photoshop
Sketch-up
Acad

SERVICES

architectural design and getting building license

Comments are closed.