Home of Buddy’s Parent

Home of Buddy’s Parent

(English below)
(bản quyền hình ảnh thuộc The-Nest-Studio)
 
Hạng mục công việc thực hiện: tư vấn thiết kế, giám sát & thi công trọn gói cho “Nhà Ba Mẹ Bạn”.
 
Địa điểm: phường Cẩm Phô, tp Hội An.
 
Diện tích: 160 m2 sàn xây dựng.
 
Vốn đầu tư: 1.200.000.000 vnd kể cả phát sinh & chi phí gia đình tự quản.
 
Thời gian thực hiện: 5 tháng; hoàn thành 8/2018.
Scope of work: Turnkey project – architecture, interior design, building license, management & construction.

Architect: The-Nest-Team

Location: Located in Cam Pho ward, Hoian city.

Area: 160 concrete floor square meter

Budget: 1.200.000.000 vnd

Time table: 5 months of research, design, getting building license and doing construction.

Status: completed by August 2018

Visit Website

SKILLS

Photoshop
Sketch-up
Acad

SERVICES

architecture & interior design

CLIENTS

Comments are closed.