Kid Urban – Pico Plaza

Kid Urban – Pico Plaza

(English below)
 
Hạng mục công việc thực hiện: hỗ trợ nghiên cứu ban đầu, tư vấn thiết kế nội thất & quản lý cho khu vui chơi trẻ em.
 
Địa điểm: Tầng 4, Pico Plaza, quận Tân Bình, tpHCM.
 
Diện tích: 600m2 sàn xây dựng.
 
Vốn đầu tư: 2.200.000.000 vnd
 
Thời gian thực hiện: 4 tháng; hoàn thành tháng 10/2016.
 
Ý tưởng sơ phác: Là một start-up mới giữa hàng trăm khu vui chơi dành cho trẻ em khác tại Sài Gòn, chủ đầu tư muốn phát triển một mô hình mới. Khu vui chơi vừa là khu tổ hợp của tất cả các trò chơi vận động, vừa mang tính giáo dục cao: từ việc dạy trẻ cách chạy xe an toàn cho đến cách làm ra một chiếc chiếu truyền thống. Câu chuyện khởi đầu như vậy, và khu Kids Urban ra đời.

Scope of work: research, interior design & management.

Architect: Nguyen Ha

Location: Located in 4th Floor, Pico Plaza, Tan Binh Dist., HCMc.

Area: 600 concrete floor square meter

Budget: 2.000.000.000 vnd

Time table: 4 months of design & construction.

Status: completed by Oct 2016

Concept: As a new start-up entertainment brand amongst thousands of successful kids’ place in Saigon, client wants something different. Another criteria is finance issue. Thus, we chose cheap and popular materials with unique latest finishing in order to have something SAME SAME BUT DIFFERENT. By the way, brand name was built based on this concept.

Visit Website

SKILLS

Photoshop
Sketch-up
Acad

SERVICES

Office interior design
Construction

CLIENTS

Comments are closed.