Kid Urban – Tay Ninh Plaza

Kid Urban – Tay Ninh Plaza

(English below)
(bản quyền hình ảnh thuộc chủ đầu tư)
 
Hạng mục công việc thực hiện: tư vấn thiết kế nội thất & giám sát tác giả cho khu vui chơi Kids Urban Tây Ninh.
 
Địa điểm: tầng 4 tòa nhà TTC Plaza, tp. Tây Ninh.
 
Diện tích: 400 m2 sàn xây dựng.
 
Vốn đầu tư: 1.000.000.000 vnd
 
Thời gian thực hiện: 3 tháng; hoàn thành 10/2017.
 
Cơ sở hình thành thiết kế ban đầu: Chủ đầu tư đáo hạn thuê mặt bằng ngoài trời, dưới chân tòa nhà TTC Plaza & cần dời lên tầng 4. Vì vậy thiết kế di dời phải đảm bảo vừa tái sử dụng các trò chơi cũ ở khu ngoài trời, vừa bổ sung các trò chơi mới đáp ứng khu vui chơi trong nhà cho trẻ ở độ tuổi 2-12.

Scope of work: research, interior design & management.

Architect: Nguyen Ha

Location: Located in 4th Floor, TTC Plaza, Tay Ninh Province.

Area: 400 concrete floor square meter

Budget: 1.000.000.000 vnd

Time table: 3 months of design & construction.

Status: completed by Oct 2017

Concept: In order to reuse and recycle items from downstair outdoor project, client want to reduce cost of fixture detail. Thus, our team have to renovate those items to fit into new indoor site.

Visit Website

SKILLS

Photoshop
Sketch-up
Acad

SERVICES

Office interior design
Construction

CLIENTS

Comments are closed.