Maison chez Thao – homestay

Maison chez Thao – homestay

(English below)
(bản quyền hình ảnh thuộc The-Nest-Studio & chủ đầu tư)
 
Hạng mục công việc thực hiện: tư vấn thiết kế, giám sát tác giả cho Homestay chị Thảo.
 
Địa điểm: Bến Trễ, tp Hội An.
 
Diện tích: 230 m2 đất, tổng diện tích sàn xây dựng 550m2.
 
Vốn đầu tư: N/A
 
Thời gian thực hiện: 3 tháng; hoàn thành 12/2018.

Scope of work: architectural design & building license.

Architect: The-Nest-Team

Location: Located in Cam Ha ward, Hoian city.

Area: 230 m2 land-site, total 550m2 concrete floor

Budget: N/A

Time table: 3 months of architectural design and getting building license.

Status: completed by Dec 2018

Visit Website

SKILLS

Photoshop
Sketch-up
Acad

SERVICES

architectural design and getting building license

CLIENTS

Comments are closed.