Multi-functional appartment

Multi-functional appartment

(English below)
Hạng mục công việc thực hiện: tư vấn thiết kế, giám sát & thi công căn hộ đa chức năng
Thiết kế và thi công: Nest team
Địa điểm: Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Diện tích: 300m2
Thời gian: hoàn thành năm 2020

Scope of work: interior design & construction of multi-functional appartment
Architect: The-Nest-Team
Location: Dien Phuong ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province
Area: 300m2 concrete floor square meter
Status: completed in 2020

Photo: from client’s website

Visit Website

SKILLS

Photoshop
Sketch-up
Acad

SERVICES

interior design & construction

CLIENTS

https://www.christinas.vn/

Comments are closed.