White-Sail Restaurant extension

White-Sail Restaurant extension

(English below)
(bản quyền hình ảnh thuộc Nest Nest)
 
Hạng mục công việc thực hiện: tư vấn thiết kế, giám sát tác giả cho việc cải tạo mở rộng khu nhà hàng Cánh Buồm Trắng – White Sail.
 
Địa điểm: hẻm trên đường Lê Lợi, tp Hội An.
 
Diện tích: 330 m2 đất, 400 m2 sàn xây dựng.
 
Vốn đầu tư: N/A.
 
Thời gian thực hiện: 3 tháng; hoàn thành 11/2018.

Scope of work: architectural, interior design.

Architect: The-Nest-Team

Location: Located in Minh An ward, Hoian city.

Area: 330 m2 land-site, total 400m2 concrete floor

Budget: N/A

Time table: 3 months of architectural design, getting building license.

Status: completed by Nov 2018

Visit Website

SKILLS

Photoshop
Sketch-up
Acad

SERVICES

architectural, interior design

CLIENTS

Comments are closed.